Сделать заказ!

Повідомлення про особливу інформацію. 16 мая 2013

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Ніжинський цегельний завод»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00292014

1.4. Місцезнаходження емітента: вул. Борзнянський шлях, буд. 70, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04631) 7-44-93, 4-51-32

1.6. Електронна поштова адреса емітента: nzubm@ukrpost.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://nkz.com.ua

1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

За наказом Голови правління від 14.05.2013 № 32-К Легур Ніна Іванівна звільнена 14.05.2013 з посади головного бухгалтера ПрАТ «Ніжинський цегельний завод» в зв’язку з переведенням на іншу посаду. Вона перебувала на цій посаді з 02.01.1997, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, частка у статутному капіталі емітента становить 0,5033 %. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

За наказом Голови правління від 14.05.2013 № 32-К Лупиноса Юрія Михайловича призначено на посаду головного бухгалтера ПрАТ «Ніжинський цегельний завод» з 15.05.2013 на невизначений строк на підставі його відповідної письмової заяви. Він обіймав посаду головного бухгалтера КЗ ОДС «Пролісок», не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади:

Голова правління                                                                         А.І. Мусієнко

15.05.2013

Сделать заказ 29 Сен 2010

* Ваше имя

* Ваш E-Mail

Тема

Сообщение

Нежинский кирпичный завод! 10 Сен 2010

Нежинский кирпичный завод, реализует кирпич:
— М 100
— М 75